Spiärna

Old Swedish Dictionary - spiärna

Meaning of Old Swedish word "spiärna" (or spiærna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spiärna Old Swedish word can mean:

spiärna (spiærna)
1) spjäörna, sparka. sprang aat hänne en riddarin ok slo hona mz näfuom ok sparn mz fotom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 342. ST 446. somlike spiärna han mz fotomen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 181. " hafwom. .. fötirna til redho at trudha han oc spiärna" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 103. ib 3. 336. hartwn spernade mz sin fot vpa glaskarit Di 119. - sparka, genom sparkande STöta. hartwng sperde hanum vti ana Di 120.
spiärna (spiærna)
2) bildl. " spjärna, STreta. skal thrifwin riddare plagha sin liama mz. .. näfsilsom ok ey mz olydhno mote them spiärna" Su 452.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so spiärna may have also been written as spiærna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sparn KL 342 ; ST 446.
  • sperde Di 120.
  • spernande ib 119),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᛅᚱᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back