Spiärna

Old Swedish Dictionary - spiärna

Meaning of Old Swedish word "spiärna" (or spiærna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spiärna (spiærna)
1)spjärna, sparka. sanctus bernadus sparn han mz sin foot oc badh han op STa VKyrkobr 43. hwru han STyrte wndir korseno. .. oc huru the han tha spurno SkrtUppb 296. engin görä nogrom landzmanne fort43th,s wa ath han spiärnar pa säckin, eller giffwe ondh ordh STb 1: 492 (1842, Burspr). - sparka i, sprätta i (mark). han (ɔ en vildgalt) sparn jordena mz sinom fothom Prosadikter (Sjuv vise m B) 184. - refl. *spiärnas, spjärna emot, sätta sig till motvärn. mone thän ey wara oppenbarliga awetha oc blynder som diärffwes oplyffta syn hääll tiill ath siärnas j moth eder retandhe eder makt tiil örlig oc krij Troj 81.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so spiärna may have also been written as spiærna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sparn SvKyrkobr 43 ; Prosadikter (Sju vise m B) 184. pl. 3 pers. spurno SkrtUppb 296 ),
  • *spiärna nidher , sparka omkull; trampa ned. tha matthe thu. .. honom. .. mz thinom hälom spiärna nidher SpV 116.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᛅᚱᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back