Spika

Old Swedish Dictionary - spika

Meaning of Old Swedish word "spika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spika
pika, fastspika, fästa med spil. takes en tynno bothn, oc widher honom spikes viij äller tyo. .. kopar pipor PM 7. RK 3: 2104. Jfr utspika.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • spiika RK 3: 2104),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back