Spil

Old Swedish Dictionary - spil

Meaning of Old Swedish word "spil" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spil
och m.? spel. j them stadenom (ɔ Troja) oppa fwnnes alra handa lekar oc speel skafftaffwels leek wortaffwels leek dwbell mwmmeskandz (o. s. v.) Troj 39. Jfr riddara-, vagha- (Sdw 2: 897) spil och karten-, kokel-spel.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • spilaman (spele-. späle- STb 1: 332 (1842); Arnell Brask Biᴵ 7),
  • *spilamans dränger
  • spelemens- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back