Spilla

Old Swedish Dictionary - spilla

Meaning of Old Swedish word "spilla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spilla Old Swedish word can mean:

spilla
L.
spilla
1) spilla. " mäsSODiäkn gaff Allum wars herra blodh aff cake them gud likama tooo. .. sidhan fortoKS then sidher wm sidhe for wadha skuld. at sacramentum spiltis" Lg.">Bil 409. " hoo SOm spillar eth stop öl" SO 7. " ho SOm spillar ena kanna öl" ib. " spillar kyellara swen ena kanna öl" ib. " hvilkin SOm spiller vppa duken mer än han höl mz sinne hand" ib 5. - abs. spiller han. .. annorstädhes TS 22.
spilla
2) förlora. vppo rogöfiärdh fik han sit spilla KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1923.
spilla
3) låta gå förlorad; förstöra, förderfva. med dat. el. ack. hwar þättä forsmyär Allr spillr en härþ meþ syaswiliä SD 5: 638 (1347). " spilla þy goz SOm guþ skapade" Lg.">Bu 152. þät mate. .. spilla bäggia vara heþar ib 144. adams synd, hon spilte Alla wara naturo MB 1: 143. hafdhe ey synden spilt första mannin, tha hafdhe han enkte barn fööt til heluitis ib 116. " thin wapn spiltis (þv spellaðir goð vapn) sare i ider kamp" Di 75. " at glaffuian spilDis (Cod. B, D spilraDis, Cod. A at thera glafuior spindradho)" Fr (Cod. C, E, F) 1670. ath mys eller suKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK skola ey spilla korn LB 2: 61. " om mös eller suKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK spilla korn" ib. " ath spilla thz korn ther j thetta hws koMBer" ib. " at the saa gudz laan skulle spilla" MD 364. the aff husit kundo them (de anfAllande) ey spilde KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6073. " mz skam monde han then leek spilla" ib 3: 1786. " iak hafuer idhart vedhespil manga sinna spilt" Fr 874. " spakra manna Fridh ok sämio. .. spilla" KS 68 (168, 75). - förstöra, göra slut på. med dat. el. ack. ij manghin ey mino lifwe spille Al 1252. ib 5314, 8412, 10149. " thz ij vilin idhart liif swa spilla" Iv 1175. " thera swenska Friiheth mente han spilla" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 500. " danske män wille thetta spille" ib 3: 99. jack actade så mitt riddarskapp att spilla ib (Till. om Chr. II, red. A) 6177.
spilla
4) kränka, skända. " at han matthe hänne jomFrudom spilla" Lg 547. wtuäliandhis häldher. .. döö, än spillas i sinom iomfFrulika renlek ib 3: 391.
spilla
5) kränka, bryta. " med dat. el. ack. ille män laghom spilla" KS 67 (165, 73). then spille laghom, thön thr (för thr thön) wiker ok wände medh wåld ok kloKSkap, äpte wild ok wilia sinom ib. " thenne Fridher oc thässkyns säät skAl gömas mz mangom Lg.">Budhordhom, thy at hon ma mangom lundom brytas oc spillas" MB 1: 456. " monde the mygit lagen spilla" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 523. " mang dyr ed the ther a spille" ib 7798.
spilla
6) operSOnl. " blifva fördefligt, gå illa. hwa ther var ridhin illa thz matte for honum spilla" Fr 1836.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • spiille (i rimsl.) RK 3. l99. spilde (i rimsl.) ib 2: 6073.
  • -ir ,
  • -te ,
  • -ter.
  • spillar SO 7 (på tre st.)),
  • stöta till
  • spilla bort ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back