Spilla

Old Swedish Dictionary - spilla

Meaning of Old Swedish word "spilla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spilla Old Swedish word can mean:

spilla
L.
spilla
1) spilla. - spilla, utgjuta. tha spelte then godhe herren jnnerliga tharar J Buddes b 151. - spilla, tappa. ath the hanom aff thogo xviij (18) öre, som han ner sigh hade och the spilte vtj snyön j sin druckenschap STb 2: 512 (1491).
spilla
3) låta gå förlorad; förSTöra, fördärva. tha swepte hon sina nykla i dwkin oc STodh op bradhelika oc nyklane rykte dwkin oc spilte allan matin Prosadikter (Sju vise m) 141. thu hafwer. .. thyna tro och ära thu hafde mik ofuadh opta kränkt och spilt ib (d:o C) 239. jnthe war j mellon jasonem oc mededeam som thera samtaal kwnne spylla Tr9j 12. - förSTöra, göra slut på. Se Sdw 2: 1304. 5) kränka, bryta. spill ey hionalagz tro KyrkohiST Årsskr 1922 s. 326 (1498). - Jfr be-, umkul- (Sdw 2: 803), utspilla.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • spylla.
  • spilte. spelte J. Buddes b 151. supin. spilt Prosadikter (Sju vise m C) 239. imperat. spill Kyrkohist Årsskr 1922 s. 326 (1498)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Kyrkohist Årsskr
Kyrkohistorisk Årsskrift. 1900 ff.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back