Spini

Old Swedish Dictionary - spini

Meaning of Old Swedish word "spini" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spini Old Swedish word can mean:

spini
L.
spini
1) spene, bröstvårta på qvinna. lät hänne skära spina fran bryste Lg.">Bu 506. KL 310 " ware ftighe kwinnor henge the vpp mz armom. .. ok skäre aff töm theres spänar" BtRK 345 (1490, orig.). mine spina. .. hulka thu didhe KLemming. 1860.">Gr 287. " thu som mz (trol. för mik mz) thinom modherlikom spenom söögde (maternis uKLemming. 1860.">Gren. 1866.">BeriLg.">Bus me lactasti)" Su 131. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 198. Lg.">Bil 265. " lät dragha ok tänia henna spena" ib 426. " thera modher. .. sleth sin KLäde oc thede them sina spina" ib 475. " modhir af wäniande sit barn af miökinne smör spinana mz asko" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 311. " vilde thz heLga barnet KLemming. 1862.">Alder swgha eller j sin mwn tagha hennes spyna, vtan ropadhe ok skryadhe huan sin hon bars at hennes spynom än synne heLga modher verdoga spyna söögh hon gladliga" Lg 3: 521. ib 522. Lgren. 1875.">LfK 177. LB 8: 50. KLemming. 1862.">Al 5538. " man skär them (Amazonerna) aff then andra spina" ib 4754. " hwem höghre spinin KLemning. 1860. SFSS.">Borto är" ib 4757. ib 4759. " thz skodhar hälig siäl sigiande. .. christus är mik mirra kärwe, oc skKLemming. 1862.">Al dwälias mällan mina spena (uKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bera)" MP 1: 114. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 43. - spene, den del på jufver hvarigenom diande ungar utSuga mjölken. en hindh. .. födde han widh sina spena Lg.">Bil 751. - bröstvårta på man. han är wordhin illa saar aff et skwt wt vnder sin spina KLemming. 1862.">Al 8971. " iak. .. saagh. .. likan människiens sone. .. bwndman widh spänna (manillas) mz eth bandh" MB 2: 334. - Jfr horn-, modhor-spini.
spini
2) tungspene. thetta forsagda wplyfftir spinan i hKLemming. 1862.">Alzenom LB 3: 69. " thom som spynan er niderfKLemming. 1862.">Allen aff hwfwdh weRK 7: 163. "ib 162, 220, 221, 8: 43. - svullen tungspene, svulst i tungspenen. tz dwgher for spina eller drypill LB 7: 164. " fore spina skär af honum (hästen) med ena sax och stryk mz sKLemming. 1862.">Alth" ib 2: 69. - Jfr tungo spini.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • spinne: -a KL 310.
  • spyne.
  • spene.
  • spenne: -a LB 8: 43. späne),
  • spina barn
  • spena- )
  • spina byldh
  • -bild LB 8: 50.
  • -böld ib 4: 339. - böldh ib 2: 38.
  • -boldh ib 7: 1. " spyna byldh" ib 100. spyna böldh ib 65, 142),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᚿᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back