Spini

Old Swedish Dictionary - spini

Meaning of Old Swedish word "spini" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spini Old Swedish word can mean:

spini
L.
spini
1) spene, bröstvårta på kvinna; kvinnobröst. " mamilla le idest mamma speny" GU C 20 (hand 2) s. 113. thu dya gaff sniällelika aff hälgom spena (sacro ubere) honom som tik skapadhe JMÖ 121. PMSkr 485. " tha han opffostradhis mädh jomffruleghom spönom JMPs 266. - i bild. andelica haffwir hwar människia twa indra spina swa som är vndirstandilse oc girnilse" SkrtUppb 267. spenliknande svulst el. utväxt. fä. .. gither ey ätith aff twungo soth, thy thär wäxer wm kringh twgona sma spena PMSkr 229. - Jfr qvinno spini.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • speny.
  • spene. spöne: -om JMPs 266)
  • *spina miolk
  • spena miök )
  • *spina varta
  • spena- )
  • *spina värker
  • spena- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᚿᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back