Spis

Old Swedish Dictionary - spis

Meaning of Old Swedish word "spis" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spis
spis, kost. war brödhit oc spisen mera thz the samman hänto, än thz the fram baro Lg 3: 298. - särsk. kost för manskap, proviant. kosteliga han sik rede giorde bade mz folk skip oc spis RK 2: 7414. ib 1496. " han degtingade aff rätte nöd honom brast tha bade myöl oc bröd ther til köth oc annar spisa" ib 7654. " her iwar sculde antwardha öölandh mz spiiss och wärya" ib 3: 3324. skaffa oc föra spys (cibaria) til hären MB 2: 134.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • spiis RK 2: 1496.
  • spiiss.
  • spys.
  • spisa RK 2: 7654 (i rimsl.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back