Spisa

Old Swedish Dictionary - spisa

Meaning of Old Swedish word "spisa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spisa Old Swedish word can mean:

spisa
1) förse med spis el. proviant, proviantera. tha husit war. .. wel spisat ok wel bemannat STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1635. " took hertogh erik. .. ok spisade slotet thz bezSTa han gaat" ib 2246. " ib 2: s. 343. ey wille han spijsa thöm" ib 432. ib 3647. " konung sAlomon hafdhe skip sit rike i tolff föghöti oc hwar foghote skulle han födha oc spisa een manadh" ST 421. - förse (med koST el. proviant och med annan nödtorft). iak wil. .. idher ok them ful wä´l spisa mz koST ok dryk ok Allom lisa Al 3098. " thän äldzSTe delen af STadhenom. .. hwilkins mwr ok bygning fordhom hafdhe fägherST varit. .. ok mz Allahanda waknom väl spidadher" Su 418. - förse med spis, utlemna mat åt. the siwk e ärw spises samuledhis STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 121. - pass. opersonl. med dat. them siwke äru spises samuledh VKR 41. - bespisa, gifva mat åt, nära. at spisa then fatika ST 237. " henna wälsighnadha spinom. .. som hon spisadhe wan herra mz ib. drömpe honum aff eth trää thz skulle. .. spisä honum mz sin frvkt" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 34. " the spyse oss bade tiill liiff [ok] siel Altiidh" ib 35.
spisa
2) gifva såsom spis, utskifta el. lemna (lifsmedel åt), utspisa. spises them aff gaarzzmäSTarenom. .. thera koSTir oc födha VKR 41. " thz som thom herre eggerd spiise war tha thera bäSTa liise" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9233. " hans finde spisade han öl oc brödh" ib 9565.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • spiisa RK 2: s. 343. spijsa. spyse Lg 3: 35.
  • -adhe ,
  • spisa sik , förse sig med proviant. konung eric fik sik sa at spisa RK 2: 7648. " han hade tha sa spisat sik" ib 7705. BtRK 120 (1436).
  • spisa ut , förse med proviant för resa, utrusta med proviant. spisade vi them vth til skips BSH 5: 17 (1504). Jfr utspisa. - Jfr af-, bespisa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back