Spisning

Old Swedish Dictionary - spisning

Meaning of Old Swedish word "spisning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spisning
2) spisning, föda, proviant. xij (borgare) skulo legha rotherna oc spisningh som til siös skulo i myns herra ressa ATb 1: 8 (1452). theres (ɔ rikensas) wedertorft til koST och spisning Carlsson Kalmar recess 1483 s. 63. en kraffwel medh tacke, verie, spisningh STb 3: 238 (1495). STock Skb 156 (1520-21). at spisning oc fetaliä göres STorlige behoff her STb 5: 344 (1521, Kop). - Jfr bonda-, ut-spisning.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᛋᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back