Spisning

Old Swedish Dictionary - spisning

Meaning of Old Swedish word "spisning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spisning Old Swedish word can mean:

spisning
1) bespisande. " köthet sändhes til clostrit abbatisse laudrade til hennas ärffuodhes folkx spisnigh" Lg 3: 289.
spisning
2) spisning, föda, proviant. " all wtspisning til skips oc skoghs oc all annor widhirthorftelichin spisning scal taghas vppe j gaardhenom" VKR 41. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 121. tha förterde konungen sin spisningh mesta RK 1: (sfgn) s. 177. " mygin spisningh the mz sik haffde ib 2: 422. latha tiMBer oc spisningh jnkoma" ib 2868. ib 428, 431, 466, 3637, 3668, 3673, 3885, 5484 o. s. v. FM 345 (1507). MB 2: 146, 149, 220, 238, 246, 247, 267, 268, 271, 317. - Jfr utspisning.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • spissning RK 2: 3637. -igh),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᛋᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back