Spital

Old Swedish Dictionary - spital

Meaning of Old Swedish word "spital" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spital
hospital, vårdanSTalt för fattiga och sjuka, i sht för spetälska. Jfr B. Ejder, Sydsv. ortnamnssällskapets årsskr. 1952-54 s. 22 ff. cenodopium (hörfel för cenodocium).. . kroger ok spetal STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 95. kännis. .. mik hafwa gifwit oc vnt spitalen. .. ena halue marklandh iordh SD NS 3: 342 (1418).. .. hem til halSTenz i spitalen ATb 1: 201 (1464). " thenne pantir hörde olaf beltare til i spytalenib 208 (1465).. .. sända. .. pighane (ɔ en spetälsk).. . till aaland igen ok till spitalen i fyndland" STb 1: 218 (1479).. .. om then spetal wed gamblä lödesä GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 120 (1502).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • spetal )
  • spitals sot
  • spetalssoth )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᛏᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back