Spital

Old Swedish Dictionary - spital

Meaning of Old Swedish word "spital" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spital
hospital, vårdansalt för fattiga och sjuka, i sht för spetälska. bygdhe hon rikt spital (hospitale) ok födde fatikt folk Lg.">Bil 805. " giordhe han oc skipadhe enkannelika i brämen en spetal, fatigho folke til vppehälde (hospitale pauperum)" Ansg 245. giffuom wy. .. hwario closter j thetta rykte vidh östra haffwidh liggiande fyra marker selffuer, ok hwariom spetaal II marc SD 1: 444 (öfvers.). kirkioherran i spitalenom ib NS 1: 551 (1406). " at ij ville börie. .. her erich, eder capellan, med en af tesse spitaler her i vestergötlandh" BSH 5: 367 (1509). " ath the i spetalen wille wara offuerbödugh ath staa os till rätta for kirkiones tianda" ib 538 (1514?). ath i ey wille for mykit infalla med them i spetalen ib. " ath staa them till rettha i spetalen" ib. " ath the skule icke swara thöm i spetalith for inghen dell" ib 540 (1514?). han rädh hanum ryma til et (Cod. C en 995) spital (in vicum leprosorum) Lg.">Bil 328. " giffwandis sik ktil tiänist spetelsko folke widh en spetal" Lg 3: 397. ib 412, 415. Jfr spitali.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • spetal.
  • spettal: -en LG 3: 412, 415. spetaal. ss m. pl. spitaler BSH 5: 367 (1509) ),
  • spitals korn ,
  • spitals sot ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᛏᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back