Spitälska

Old Swedish Dictionary - spitälska

Meaning of Old Swedish word "spitälska" (or spitælska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spitälska (spitælska)
spetälska. "spitälskä" SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 34 (kan föras till spitälsker). iac rensadhe thik af spitälsko STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 44. " vpran genSTan spitälskan j hans änlite" ib 1: 279. " naamanz spitälska" ib 281. ST 447. LB 2: 59, 5: 293. - bild. for hans giris oc höghfärdz spitä´sko skuld STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: (Cod. C) 266. mz synda spitälsko Ber 65.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so spitälska may have also been written as spitælska

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • spitälsko sar
  • -saar )
  • spitälsko sot

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᛏᛅᛚᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back