Spitälsker

Old Swedish Dictionary - spitälsker

Meaning of Old Swedish word "spitälsker" (or spitælsker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spitälsker (spitælsker)
spetälsk. " leprosus. .. spetalser" GU C 20 (hand 2) s. 75. oleff vnge är spteske oc burt Skotteb 213 (1465-66).. .. är the spittälska sottin mykit besmittelikin aff sik MP 4: 192. thän som spittälsker är (är) mykit hes j sina male ib 193. the spitälska sotthen ib.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so spitälsker may have also been written as spitælsker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • spittälsker MP 4: 193 ;
  • -a ib 192.
  • spiteske Skotteb 213 (1465-66). spetalsker GU C 20 (hand 2) s. 75),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᛏᛅᛚᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back