Spiut

Old Swedish Dictionary - spiut

Meaning of Old Swedish word "spiut" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spiut
spjut. "the stinga spjut j hans bryst" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 125. " mz sit spiwt han til mik lagdhe" Iv 473. " en rytz sköt han med eth spiwt" RK 1: 1776. the !UDiplomatarium Dalekarlicum. URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. KröninRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: sinphili) haffdho hwar ena hwassa tan langa oc stora som et spiwt Al 9323. SD 5: 638 (1347). Bil 229, 794. Bo 207. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 18. Iv 479. Di 216. MD 16, 67. RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 50 (1448). BtRK 345 (1490, orig.). - ss tillnamn. sigilla. .. akonis spiut SD 5: 143 (1343). - Jfr bassa-, biorn-, älgh-spiut. -spiutsasker,

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • spyut SD 5: 638 (1347); -it ST 181.
  • spywth Di 216 ),
  • spiuts fal ,
  • spiuts skapt ,
  • spiuts udder ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᚢᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back