Spiut spywdh gu c 20 hand 2 s. 61 daniserande. spywdh ib

Old Swedish Dictionary - spiut spywdh gu c 20 hand 2 s. 61 daniserande. spywdh ib

Meaning of Old Swedish word "spiut spywdh gu c 20 hand 2 s. 61 daniserande. spywdh ib" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spiut spywdh gu c 20 hand 2 s. 61 daniserande. spywdh ib
spjut. "llancea. .. spywdh" GU C 20 (hand 2) s. 61. ib. - bildl. o. .. maria. .. iak bidher tik. .. om the fäm spiwthen, hwilkin thär gönom gingho thit aldra wärdogasta hiärta, j thins adra kärista sons dödh SvB 336 (omkr. 1500). första sp[i] utith. .. war thins sons lastelika oc blyghelikasta näkt ib. ib 337. - spjut (skaft) i vilket vid avyttring av jord el. vid morgongåva av jord överlåtaren och fastrarna höllo till avtalets stadfästande. thesse epterskreffne ära fastamen til tessa morgongaffuor som aa skapt oc spiut hiollo RAperg 1469 21/8 (medd. av S. Ljung). - självskjutnde spjut för jakt å större djur, självskott. ss led i ortnamn. Jfr Ortnamnen i Älvsborgs län 4: 72, J. Sahlgren, Skagershults sockens naturnamn 58. - Jfr älghia spiut (Sdw 2: 1097).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • spiuts stang , f. spjutstång, spjutskaft; spjut. then (ɔ: skatten till kung Hans) vilie the ssielffwe bera honom ffram i spywtz stangena och pl ljxe ändhan GPM 2: 205 (1506).
  • *spiuta fang
  • spiutä- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᚢᛏ:ᛋᛕᛦᚠᚦᚼ::ᚵᚢ:ᚴ:20:ᚼᛆᚿᚦ:2:ᛋ.:61:ᚦᛆᚿᛁᛋᚽᚱᛆᚿᚦᚽ.:ᛋᛕᛦᚠᚦᚼ:ᛁᛒ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back