Spolning

Old Swedish Dictionary - spolning

Meaning of Old Swedish word "spolning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spolning
öfverspolning, sköljande; abution, öfverspolning hvarigenom i messan efter sakramentets anammande prestens fingrar begjutas med vatten och vin. bablucio at prestin tagher spolning, tekanr at cristus affstyrkir alla taara aff sinna wina öghom j anfre wärld Su 317.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᚮᛚᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back