Spot

Old Swedish Dictionary - spot

Meaning of Old Swedish word "spot" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spot
1) spott, sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTephens. 1849.">Iv. " rädhelikit sput wt uSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al af hans munne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 250. hannadhe hans tungo mz sputteno" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 262 .ib 267. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 152. änlitit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt smittat af blodheno oc thera sputte ok af graat ib 211. " somlike wräka honom sputtit i änlitit ib 181. 2) spott, bespottelse, hån. decius tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala te[l] ypolitum mäþ spot" Bu 421. domicanus. .. lät. .. raka hanom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt har af hoþe tel spot ib 149. rakadhe the hanum har aff nidhiu hofdhe til spot ok siuirning STenianus. Se Lg.">Bil 119. hon. .. actadhe änkte thera sput vm kring STodho ib 127. thu. .. hafwir vmSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borit mz STörSTa thulumodh, gab oc sput oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thera hadh ST 60. möddo han mz spot oc gab. bannan. oc hadhuetz ordhom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 190. " for spot skuld the tytulum ofwer thit hofwd scrifw" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 148. lib 134. thz spot. .. som the hade om konung karl STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8651. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1297. hafdhe thu ey tholkith spot nu giort STephens. 1849.">Iv 109. lhan ther. .. hafuer. .. drifuith mik til badhe spot ok hadh ib 5676. ib 127, 1016. STrand. 1853.">Fr 782. " sport han ther aff dreff" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5761. " ey vtan spot han ther aff giorde" ib 7109. the giordho hwar androm hadh oc sport STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9717. ij tedhin mik badhe handh ok spot ib 1287. " the in föra ok in sätia mik hadh ok spathSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 53. sputh och spee fiik han ther" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2688. lib 2425. wärre är spot än skadhi Go 287. sporth ok skadhi fölias gyärna aath ib 195. l- gyckel, skämt. snaraST ss rimfyllnad. thz vardher väl goth togh sighia tesse STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle vtan spoth at the vilia STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrey ä medhan the liffua tik naghan tiidh mere scath giffwa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4693. the swaradhe honom STrax vtan spoth enkte skyllom vy jdher vtan goth ib 4784. ib 1877. 3) föremål för spott el. hån. hon. .. war äfte STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almänneliko ordhqwädhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alz husens hadhir oc sput STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 302.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sput.
  • sputh.
  • spath Bir 1: 53.
  • frf.
  • vok. i änd. -tt),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᚮᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back