Spotta

Old Swedish Dictionary - spotta

Meaning of Old Swedish word "spotta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spotta Old Swedish word can mean:

spotta
1) spotta, ur munnen utSTöta spott. tha sputtar hon j handena SkrtUppb 269.
spotta
2) spotta, utspotta, ur munnen utSTöta. han sath och sputtade hanom igen liskien j ögonen STb 3: 211 (1495).
spotta
3) spotta på, överhölja med spott. herra ihesu chriSTe som. .. war fangadher ok sputadher aff iudhumSkrtUppb 219. han. . wardh. .. spwttadhr i siit ärofwlla änlitte ib 295. JMPs 458. 4) bespotta, håna. med ack. hugin kesare mälte öwrit hafwin j mik mz ordom spottath Prosadikter (Karl M D3) 333. Kyrkohit Årsskr 1922 s. 324 (1498).
spotta
5) avvisa, STöta bort. med prep. mote. mädhan siälff maturanna atskililse STädhir ekke thz til sik, som andhre nathur är almänth ällir eghlikit, wthan hällir spottar mote thy, swa som thz alzSTingis ware thy genwardogt (immo quasi penitus contrarium respuat) SpV 354. Jfr nidher-, ut-spotta och besputta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sputta.
  • -ar ,
  • -adhe ,
  • -at. sputa: -adher SkrtUppb 219 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᚮᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back