Spotta

Old Swedish Dictionary - spotta

Meaning of Old Swedish word "spotta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spotta
i syfte att skymfa el. uttrycka förtrytelse. sputta j hans änlite Lg.">Bil 342. " spiwta oc spotta j hans änlite" Lg 995. " sputa ok spotta (förut har här stått spytta) j thera änlite" Lg.">Bil 106. " sputtadho somi j hans öghon" ib 486. " en hädhir ok annar sputtar" Bo 181. thetta är skam och skadha thy maghom wy sputtha och säyia twy RK 3: 1199. 2) spotta, utspotta, ur munnen utstöta. med dat. lel. ack. sputta blodhe LB 5: 82. spottha blodh ib 7: 137. som spwtther blodh ib 2: 33. 3) spotta på, öfverhölja med spott. sputtadho han ok gabbadho (conspuentes illuserunt ei) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 29. " thiit änlite af thera munnom spottas" ib 4: 147. " spotta thera änlite" Lg 950. 4) bespotta, håna. med prep. at. sputtadho at thera (aff gudhum) Lg.">Bil 443. " fughlin sputtadhe at mannenom ib 613. Ög 3_ 15. - med ack. tha leer mästarin oc hans kännswena oc spotta then daara som änkte weet, hwath tilhörir tholke gärning" MB 1: 75. tw skAlt ekke spotta min stAlbroder Di 68. " hwa som liffwir som fiäste honum spotta fäste" GO 1018. honum spottar ok hädher wäl then man ther ey thordhe förra tAla om han Al 2717. " spotta mik mz idhre högfärdh ib 1299. af honom (Herodes) ok hans härskapi sputtas (derideri)" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 134. ib 147. " jak will nw heller dö her, än. .. worhdä. .. spottat aff Alla frwr oc mär sa lenge jak liffuer" Di 78. " fanta ok ilhyde sputtadho hans knäfAl ok fasto" Lg.">Bil 582. - spotta Bort, spotta Bort, spotta ut. sweLg tz ey nyder vtan spwtta tz burth LB 7: 64. ib 2: 10. 7: 213. - abs. sköl ther mz först mwnnen. loc spwttha Borth millan aath LB 7: 47. tag the aff ena skeed och hAlt i mwnnen, oc sköl han ther mz oc spwtta Borth ib. ib 48, 63. - spotta ut, spotta ut, utspotta. the tugga skAlina oc spotta wt kärnan M'B 1: 308. sputte. .. then blodhin vth som (i] munnin är ,omin LB 1: 97. Jfr utspotta. - Jfr be-, up-spotta (-sputta), äfvensom spiuta, sputa, spytta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sputta.
  • -ar ,
  • -adhe ,
  • -adher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᚮᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back