Spotter

Old Swedish Dictionary - spotter

Meaning of Old Swedish word "spotter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spotter
= spot 2. tala lþe tel var 8för varn el. vart: i senare fallet att föra till spot) spot Bu 14. ryzer. .. göra swänskom storan spoth RK 3: 4150.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᚮᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back