Spredha

Old Swedish Dictionary - spredha

Meaning of Old Swedish word "spredha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spredha
1) utbreda, utsträcka, sprida. " Alexander. .. loot the griipa sina winga spredha" Al 9116. hon (solen) spredher aff sik liwsa grena ib 6481. utbreda, utsträcka, utlägga. lmykit klädhe aa gaAlffuit spreeddes RK 3: 141. 2) utbreda, sprida, göra Allmänt känd el. omfattad. thu wAlde thegh apostolä. .. thine tro wm werdenne spride MD 29. - sprida, utsprida, Allmänt omtAla. wnderligh tingh och ärende spreddes with RK 3: 331. 3) sprida, skingra. skAl iak. .. skipta idher swnder oc spredha hwar om hedhit land MB 1: 378. " sweriges män spreedes saa with" RK 3: 3899. 4) beströ, öfversålla, öfvergjuta. thenne mantol scAl wara spreddir (respersum) älla pryddir mz thins brudhgomma kärleekx teknom RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 20. " herculi pläghin i Altare redha mz lööff ok blomster ful wäl spredha" Al 6820. han sa ther thusanda sänga bredda mz reno gulle Alla spredda ib 8156. hans (fogelns) stiärt war stoor oc mykith bredh mz Alla handa litom spredh ib 7578.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • spreede: -es RK 3: 3899.
  • spreide MD 29. spridha, se bespredha. pres. -ir. impf. spredde. spreedde: -es RK 3: 141, 331.
  • spredhe Fr 95 (i rimsl. m. tedhe). part. pret. spredder. spredh Al 7578 (i rimsl. m. bredh); -a ib 6830 (i rimsl. m. redha). n. spreet RK 1: 650 ),
  • spredha sik , utbreda sig. a sin siold han fördhe een bogha aff gull ok han sik spredhe ok sik ouer allan skiollin tedhe Fr 95. " vm somaren then tiidh lööff ok gräss haffde sik with om werldena spreet" RK 1: 650. hans miskind spredhir sik aff släkt oc til släktir ST 203.
  • spredha ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᚱᚽᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back