Spurdaghi

Old Swedish Dictionary - spurdaghi

Meaning of Old Swedish word "spurdaghi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spurdaghi
1) åtspörjande, tillspörjande. görs änkte vtan thera rådh ok spurdagha KS 17 (143, 18). 2) efterfrågande, efterforskande, undersökning. rådh är en spurdaghi (quæstio) i owissom ok kiaflikom tingom KS 71 (175, 78). hwatna är spurdagha wärt ib. 3) spaning, underrättelse. funno huarce han älla nokon spurdagha (Lg.">Bil samt Co. D !UDDA_TECKEN? spurdagh 981; Cod. C spordagha ib) af hanom Lg.">Bu 205. " han fik spordagha oc wndheruis nigh, hwat klädhebonat jomfrun haffe" Lg 3: 387.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • spro- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᚢᚱᚦᛆᚵᚼᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back