Spyria

Old Swedish Dictionary - spyria

Meaning of Old Swedish word "spyria" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spyria Old Swedish word can mean:

spyria
L.
spyria
3) efterfråga. söka. thu wilt milthetinna fadhir spörias (vis enim pater pietatis quæri), thu wilt nadhinne förelysande opfinnas SpV 477. - med prep. äptir. o thu härra gudh, aldrig spördhe människian äptir tik, wthan hon haffde hopit at hon fwnne tik SpV 47 .. ib. huru kunne människian spöria ällir hetha äptir tik, wthan thu förekomme thän som äptir tik spör (quomodo te hono quærit num quærentem inveneris) ib. 5) spörja, erfara, få veta, få kännedom om. thy giuer gudh varan ofridh oc dröuilse at folkit skal forlata sina syndelica glädhi oc spyria hymmerikis fridh oc glädhi SkrtUppb 222- få kännedom on. få veta om, få reda på.. .. vtan tale till skipparens gotz, hwar han thet spörya kan STb 2: 169 (1486).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sup.
  • spyria at , åtspörja, tillfråga, fråga (ngn) om (ngt). .. ok spordhe jak aat hundäret ok ranskaþe. .. vm. .. SD 8: 195 (1362). - spörja, fråga. modhorin spordhe at hwru hon matte Prosadikter (Sju vise m) 140. vi borgamestara och radh. . spordom hanom aath sama dagh fäm resor om han ville klaga ATb 1: 206 (1464). ib. Jfr atspyria.
  • spyrias for
  • fore.
  • före )
  • spyria til , tillfråga. i borgamestara och radh spordom hanom til hwi han vill ekke fylgia the klagan ATb 1: 206 (1464). NMU 1: 147 (1488). SJ 2: 147 (1489). - spörja, fråga. tha spordhe han i bland annat thaal om all menichetin til, om the klagan ATb 1: 206 (1464). NMU 1: 147 (1488). SJ 2: 147 (1489). - spörja, fråga. tha sporde han i bland annat thaal om all menichetin til, om thee ville wara hanom hull och tro STb 3: 331 (1497).
  • *spyrias umkring , förfråga sig hos? ney, sagdo the andre drengenä, som han hade sprodz om kring Stb 1: 399 (1482).
  • spyia up , 2) fråga om (ngt). star än nw nakot j gen aff thännom prydilsom, som skulde sighias, tha spör op (require), for thy at wi williom här äpthir nakot lithit sighia aff thwlumodheno SpV 116. - Jfr upspyria. - Jfr af- (Sdw 2: 1188), be-, for-, saman-. um-spyria.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛦᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back