Sqvalder

Old Swedish Dictionary - sqvalder

Meaning of Old Swedish word "sqvalder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sqvalder Old Swedish word can mean:

sqvalder
1) fåfängt prat, pladder, sqvAller. sqwAller oc fofäng oordh (scurrilia. .. et otiosa) flyens Alzstingis VKR 60. " syndadhe j danz ok squAldre" MP 1: 90. bort vända sina hörsl fran sannind oc vmuända sik til squAldir ok äfuinthyr ib 264. " fly samqwämdinna sqwAllir oc bullir" Su 257. " ordh fwlt sqwAlder" Ber 155. MP 1: 60, 65, 181. Bir 5: 100. Su 282. Ber 176. LfK 247.
sqvalder
2) sqvAller, förtAl. " swik ok sqwAldhir är nw landsins Aldir" GO 355. " mz synd ok lskam for gaar hans Alder ther swa pläghar lyghn ok skwAlder" Al 2724. ib 10455.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sqwaller VKR 60.
  • sqwallir Bir 5: 100 ; Su 232, 257. squallir lMP 1: 60. gen. squallers ib 65. med art. squaldrins ib 181 ),
  • sqvaldra fulder ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚠᛆᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Back