Sqvalpa

Old Swedish Dictionary - sqvalpa

Meaning of Old Swedish word "sqvalpa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sqvalpa
röra el. skaka (en vätska) af och an, försätta i sqvalpning; gurgla sig med. llagen aff netlom wardir han lenge skwalpader i mwnnen LB 3: 75. " plantago är wägebrede. .. skwalper man henna oos i sino mwn tha dugir thz for allom saroka (för -öka) innen mwnnen ib 79. nätsla sodh skalpas (trol. för skvalpas) thz länge i munnen, tha dugher thz fore drypil" ib 4: 352. skwalpa ätykya j lmwnnen ib 7: 63. stampas bärtran mz ätykyo och skwalpar (för -as) i lmwnnen, tz dwger fo drypill som lnydher fallen är ib 140. ib 2: 52, 3: 85, 130, l39, 7: l71. ltg sinaps frö oc stampa wel smaath oc siwd i watn oc litet af win, skwalpe tz op och nidh i syn mwn ib 150. Jfr skulpa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚠᛆᛚᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back