Stadhfästilse

Old Swedish Dictionary - stadhfästilse

Meaning of Old Swedish word "stadhfästilse" (or stadhfæstilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stadhfästilse Old Swedish word can mean:

stadhfästilse (stadhfæstilse)
och f. 2) fäste, stöd. skodha mik som är himerikis stadhfästilse (cæleste firmamentum) Mecht 313. tron är. .. alla the hälgha kyrkios stadfästilse JMPs 295. 4) stadfästande, stadfästelse, bekräftelse. ltil stat festilse oc vidnis byrdh thessins brefs tha setter iak mitt insigle SD 6: 272 (1351). " här til widerkenno oc stadhestilse sätiom wi waar incighle" ib 8: 29 (1361). fforä swa mere visso oc statfestiso nemDis her fasto fore thethe breff Vm Fornm Årsskr 3: 88 (1371). NMU 1: 75 (1386). JämtlDipl 147 (1397). SD NS 3: 91 (1415), 545 (1420). FMU 4: 61 (1454). thät fäMPte kirkiona hälgilsse thät är färmilsse confirmacio thät är swa mykit som stadfästilsse MP 4 141. tiil stadfästilsenas tekn räkte achilles hectorj siith swärd Troj 167.
stadhfästilse (stadhfæstilse)
2) stadfästelsebrev, bekräftelsebrev. " sixti paaffwa. .. stadfästilse breff älla bwlle mädh hwilkom han stadffästher jomfru maria psaltara JMPs 3. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stadhfästilse may have also been written as stadhfæstilse

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stat- SD 6: 272 (1351) ; Vm Fornm Årsskr 3: 88 (1371); FMU 4: 61 (1454).
  • -else.
  • -ilsö SD NS 3: 91 (1415) ),
  • stadhfästilsa bref
  • -ilse )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚦᚼᚠᛅᛋᛏᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Vm Fornm Årsskr
Vestmanlands Fornminnesförenings årsskrift. 1874 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back