Stadhfästilse

Old Swedish Dictionary - stadhfästilse

Meaning of Old Swedish word "stadhfästilse" (or stadhfæstilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stadhfästilse (stadhfæstilse)
och f. 1) befästande, stärkande, stadfästadne. faa. . .. ena staduga oc äwigha stadfästilse j allom godhom gerningom Su 322. 2) fäste, stöd. thu äst. .. stadha männskio stadfästelse (firmamentum) Ber 285 ; jfr stadher, adj. 3) försäkran. thin stadhfestilse oc neekan Ber 278. 4) stadfästande, stadfästelse, bekräftelse til witnis oc stadhfästilse togh pharao konung gulring aff sinne hand oc satte a ioseps hand MB 1: 239. then skiölden sändhe symon romarom til wenskaps oc fredzsens stadfästilse ib 2: 272. " till stadhfästilse sätium wi wart jnsigle for thässä skript" SD 4: 467 (1335, nyare afskr.). ib 5: 379 (1344, nyare afskr.). " till thess mera witnisbyrd ok stadfästelse bedoms wy goda manna insigle för thett bref" ib NS 1: 14 (1401), nyare afskr.). ib 15 (1401, nyare afskr.), 27 (1401) o. s. v. BSH 1: 133 (1371). " allom thesSOm ärindom til mere wisSO oc witnisbyrdh fulbordhan oc stadhfestilse latom wi wart jnsighle. .. hengias for thetta wart breff" VKR 56. " til staþfestilse þessä testamentz sätyum vi varrä bäggiä jnsighle for þättä breff" SD 5: 568 (1346). til mere wisSO ok stadfästilse thässins brefs ib NS 1: 30 (1401). thil thässes ärendes ythermera wisSO ok stadhfäsilse ib 56 (1401). VKR 46. " till mere visSO oc stadhfästilse her om" SD NS 1: 6 (1401). " rökta aff pauanom ok allom cardinalom stadhfästilse oppa thz thz priuilegium" KL 354. " stathfestilse til tesse förscriffna skroo" SO 7. " the reghlonna stadh fästilse" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 455. ib 4: 113, 114. vm thessins renlifuis stiktan ok stadhfestilse VKR 7. " oppa thessa pawanna stiktan stadga stadhfestilse ib. idhra reghlo consticutiones ella noghra andra reghlo skipilse. .. medh edhom ellir pawa makt ellir hwarsköna androm stadhestilSOm stadhfesta" ib 3. 5) laglig öfverlåtelse. Jfr stadhfästilsa bref.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stadhfästilse may have also been written as stadhfæstilse

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -else )
  • stadhfästilsa bref
  • stadfestilsebreff )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚦᚼᚠᛅᛋᛏᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back