Stadhlikhet

Old Swedish Dictionary - stadhlikhet

Meaning of Old Swedish word "stadhlikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stadhlikhet
1) fasthet, orubblighet; fast el. orubblig ställning, fast el. orubbligt tillstånd. at jak skuli ey af stadhelikheet röras KL 134. " thu komt af wärldinna ostadhughet ok til stdhelikhet (staBilitatem)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 103. 2) fasthet, ståndaktighet. at pröua thera stadhlikhet KL 177. " the sagho petri ok iohannis tadhlikhet" ib 137. ib 88, 286. tha konungin hördhe thzta oclhans stadhlikhet til lgudh j hans hiärta Bil 854. stadhlikhet j godhom sidom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 206. " vm han göme. .. thulumodhz stadhlikhet ij allom budhorhdum" KL 257. haffdhe maria twa hwassasta äggia som waro hiärtans dröuilse j hänna sons pino ok stridhinna stadhlikhet (constantiam certaminis) mot diäfwlsins inskiiutilsom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 393. 3) oföränderlighet. at thingh äru skapadh ok vppehallas af thinom godlek ok stadhlikhet (in. .. staBilitate tua) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 76. " manzsins skipilse ok al thing äru foreseedh j gudhelike stadhelikhet" ib 3: 121. - Jfr ostadhlikhet.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -heet KL 134. stadhelikhet)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚦᚼᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back