Stadhugher

Old Swedish Dictionary - stadhugher

Meaning of Old Swedish word "stadhugher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stadhugher Old Swedish word can mean:

stadhugher
L.
stadhugher
1) stadig, fast, som ej flyttas. incolumus. .. starker staduger gladher oc heeLBreyde GU C 20 (hand 2) s. 20. 2) stadig, stadigt varande, somej drager sig undan, förblivande. jak sighir tik ath thu äst stadughir ok oppa the stadughet vil iak byggia myna wyrkio (för kyrkio) MP 5: 152. 3) stadig, som står säkert; säker i sina rörelser. föthrene äru stadoghe (firmi) oppa stadogx qwinnona ilia SpV 418. 4) fast, som ej giver efter el. vacklar, som ej kan bytas el. ej lätt brytes. hon (ɔ: tron) är ok stadughir grundhwal, til alt cristindoMPsins renlekith liffwirne MP 5: 208. 6) som står sig mot yttre inflytelser, kraftig, stark. ted (ɔ: brännvin) gör magan stadwgan LB 7: 128 (s. 274) (jFr thät stadgher och krafftoghan gör maghan Sex ekon tr 273). 7) som ej viker el. låter rubba sig, ståndaktig, tapper, modig. han war From medh rätte tro, / mildh och stadugh, gladh och Fro Fredrik ed Noreen 37-38. 8) stadig, fast, ståndaktig. tha the sagho thz hon (ɔ hustrun som inte ville lämna sin mans grav) war swa stadigh. tha bygdho the henne et hws widh graffwena Prosadikter (Sju vise m) 154. 9) ihäridg, ihållande. industris. .. fighen kringher vakcher fulthagha stadugher och fornomstogher GU C 20 (hand 2) s. 24. (?) jMProbus. .. odandis oträghen oc staduger (först skrivet ostaduger men o har nästan helt utraderats) vnde labor iMProbus omnia vincit aaträghet oc stadukt ärwodhe vindher al lthingh ib s. 17. 13) fast, beståndande, gällande, ägande laga kraft. tel thäs at thättä swa myklo vissae ok stathughare vare, tha bethes jak. .. NMU 1: 63 (1369). 14). med laglig giltighet till hörande, lagligen överlåten. at thän. .. ängia teghin. .. skal stadhughur oc faster blifua vnder. .. risabergha kloster NMU 1: 104 (1425). epter thet samme. .. hijtte. .. räknes for lössöre och afflinge godz, saa ath medh nogen räth, til lagligit städigt arff eller aterlössn ey rättelige tilwinnes kwnne GPM 2: 83 (1488). - n. adv. 2) fast, bestämt. will iac thet stadhukt halda SD 8: 30 (1361). huilket jak vill gernna ok liuslika staghugt (för stadhugt) halda ib 178 (1362). ib 197 (1362). " thet skal k stadugt fast och obrotelige halla G. Carlsson, Kalmar recess 1483 s. 67. 3) ständigt, jämt. at the städigt biwde eder till" GPM 2: 152 (1502). Arnell Brask Biᴵ 30. - JFr ful-, o-, tro-stadhugher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • staduger.
  • stadughir MP 5: 152.
  • stadhughur NMU 1: 104 (1425)
  • stadigh Prosadikter (Sju vise m) 154. n. stadugt G: Carlsson Kalmar recess 1483 s. 67. stad(h)ukt SD 8: 30 (1361); GU C 20 (hand 2) s. 67. stad(h)ukt SD 8: 30 (1361); GU C 20 (hand 2) s. 17. städigt GPM 2: 83 (1488) , 152 (1502); Arnell Brask Biᴵ 30. gen. stadogx SpV 418.
  • omp.
  • stathughare NMU 1: 63 (1369). Jfr Sdw 2: 1305),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚦᚼᚢᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Fredrik ed Noreen
Hertig Fredrik av Normandie. Kritisk upplaga utg. av Erik Noreen. 1927. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back