Stadhughhet

Old Swedish Dictionary - stadhughhet

Meaning of Old Swedish word "stadhughhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stadhughhet
1) fast el. tryggad ställning. helge gudz vener som nw stadgadhe äru j ävigha stadughet SvKyrkobr (Lucid B) 237. 2) det som är fast; fäste, firmament. gudh han giordhe twäggia hymilsins stadughet MP 5: 14. - fast grundval. jak sighir tik ath thu äst stadughir ok opa the stadughet vil iak byggia myna wyrkio (för kyrkio) MP 5: 152. 3) stadighet, stadga. thy synoMPs wi altidh wara böglighare til fallith, än til stadoghetenna (procliviores. .. ad casum quam ad statum videmur) SpV 431. ib 506. " vtan thenna tolff stykke thess helgha thro, haffuir jnghin människia stadugheth" MP 5: 208 5) fasthet, ståndaktighet, mod. jak owärdogh synderska bidher tik fför thina wärdoghasta staddoghet. .. at thu wärdoghas. .. SvB 476 (b. av 1500-t.). 6) ståndaktighet, beständighet. - istadighet, halsstarrighet? wet jak ingen annan skuld som han hadhe wtan ath han hade' ffaath ther en städighet GPM 2: 340 (1509?). j the staughet som han haffuir mik offuir giffuit. .. skal han dödelikin warda til synne syäl MP 5: 224. 7) ihärdighet. betracta ok mädh hwat ödhmiwkt, mödho, stadhugheyt, ok kostnat, the hälghe thre konungane komo til ju[m]ffru mariam SkrtUppb 364. tha människan fastar skal hon haffwa mylheth ok godan vilia ok stadugheth til alla godh gerningha MP 5: 186. ib 212. 9) fasthet, beständighet, giltighet, gällande kraft. til hwilkins mere wisso oc stadhughet lätom wi wart conventz incighle hängia for thetta breff SD NS 3: 431 (1419). jnga makth äller stadoghet skal thet lyffteth äller föreningen haffwa, wthan skipith laghe j haffn PMskr 91. 10) avtal, överenskommelse, uppgörelse. NMU 1: 76 (1390). förbudhom wi, at nokor tildirfwis thänna stadhga oc stadhukheet opbryta ib 79 (1391). Jfr stadhge 4.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stadhukheet NMU 1: 79 (1391).
  • stadoghet PMSkr 91.
  • staddoghet SvB 476 (b. av 1500-t.). städighet GPM 2: 340 (1509?) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚦᚼᚢᚵᚼᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back