Stafkarl

Old Swedish Dictionary - stafkarl

Meaning of Old Swedish word "stafkarl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stafkarl
eg. en som stöder sig på staf; (kringvandrande) tiggare. litin dygdh är at häfta fatika stafkarla Bil 117. mz stafkarlum sat han for kiRKio durum ib 801. " sitiande ödhmiuklica nidhir a iordhinne som annar stafkarl (tamquam pauper) vidh at han aat brödhit" Bo 85. ib 124. Bil 159, 582, 633. är thz. .. huariom ädhla. .. herra dyghr blygdh. .. heta ok wara stafkarla kunungur RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 77 (191, 859. " wslasta stakars son" LfK 23. iak sparde. .. ey stakkara ey kerlinge ther sato j vra RK 3: (Till. om Chr. II, red. b) 6310. - fattig el. arm karl, stackare wi fatighe stakkarla BSH 3: 145 (1463). " oforrethe myne fattighe stakere" ib 4: 331 (1502).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stafkarla barn ,
  • stafkarla klädhe ,
  • stafkarls kiurtil ,
  • stafkarls klädhe ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚠᚴᛆᚱᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back