Stafliunga

Old Swedish Dictionary - stafliunga

Meaning of Old Swedish word "stafliunga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stafliunga
stafslunga, slunga som är fäst vid en staf el. käpp och med tillhjälp af denne sättes i rörelse. Jfr Blom i Aarb. f. Nord. Oldk. 1867, s. 102; Schultz, Höf. Leb. 2: 176. nidhirkastir han thz sua som mz stafslyongo (funda) Bir 2: l50.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -slyonga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚠᛚᛁᚢᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back