Stakning

Old Swedish Dictionary - stakning

Meaning of Old Swedish word "stakning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stakning
utstakande av rågång. thenne xii wore vp the stoknyngena som giordis millan säkyla och kiwla vp the xii lass engh. .. Svartb (Skokl) 300 (omkr. 1422).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚴᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Svartb (Skokl)
/se Svartb/
➞ See all works cited in the dictionary

Back