Stal

Old Swedish Dictionary - stal

Meaning of Old Swedish word "stal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stal
stall. SD NS 2: 591 (1412). jpodromus. .. stall GU C 20 (hand 2) s. 43. ATb 1: 366 (1472). - bildl. at hu gawe oss lhan (ɔ S:t Hieronymus) i gen nakra stund til at styra oc radha sith stall oc wärna the hälgha kirkio Hel män 161. - Jfr asna-, brefdraghara-, mär-, not-, nöt- (SDw 2: 136), svina stal samt stalder.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • staal SJ 2: 25 (1477) ; STb 3: 447, 453 (1499). stall GU C 20 (hand 2) s. 43; SJ 2: 25 (1477); Hel män 161.
  • -et STb 3: 453 (1499)),
  • *stalz bygning
  • staalz-.
  • stallz-. -bög(h)ning(h)),
  • *stalz knuter ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back