Stal

Old Swedish Dictionary - stal

Meaning of Old Swedish word "stal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stal
stål (ss materiAl), äfven af stål arbetadt föremål. taki skiold a sin arm aff staAl Bir 2: 6. tha kom then stolta clarina och bar honom en hielm aff stAll Va 21. ib 28. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 3031. Al 9960. " mädhär wdh oc ägh oc horda staAle" LB 7: 14. fötrene (på bildstoden) waro some aff iärn, oc some sköre som staAl (ficiles; motsv. ställe Cod. B 528 har i st. f. staAl ordet skAla, säkert rätta läsarten) MB 1: 14. " iak Var starkasta staAl nar jak vtthandir a korseno, ok suasom glömmande minne pino oc saarom badh. .. for minom ouinom" Bir 2: 229. " tak stAlskifwo oc bint til thit hiärta sua at staAlsins vidhlek oc slätta Vari näst thino hiärta ib 5. stAlsins äg ib. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stqal.
  • stall Va 21. 28)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back