Stalbiärgh

Old Swedish Dictionary - stalbiärgh

Meaning of Old Swedish word "stalbiärgh" (or stalbiærgh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stalbiärgh (stalbiærgh)
berg hvarur brytes järn som beredes till stål. han skal hawa ängin friþ antwiggiä i dalum ällr a nokro bergheno som är iarnbyärgh silfbyärgh stalbyärgh SD 5: 637 (1347). GS 31 (1380). BSH 5: 511 (1512, nyare afskr.). Jfr Styffe, Skand. und. unionstiden, 2 uppl., s. 240.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stalbiärgh may have also been written as stalbiærgh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -byärgh.
  • staalbergh GS 31 (1380)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᛚᛒᛁᛅᚱᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back