Ställa

Old Swedish Dictionary - ställa

Meaning of Old Swedish word "ställa" (or stælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ställa (stælla)
1) uppSTälla, ordna. - inSTälla, STälla? om ur. schal klockaren haffua fore seyaren han sköter och STeller. .. vj mark STb 4: 164 (1507) (möjl. i ST. att föra till en bet."sköta, vårda"). 2) STälla, inrätta. jnnan täs STälte thän riddaren sit liffwrne gudlika STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 118. ib 196, 259. 3) part. pret. beskaffad, förhållande sig, befinnande sig. Jfr Sdw 2: 1308. nar the saa oppa alla sidhor waro illa STältha (deSTituerentur), at the wiSTho sik engha hwgswalan. .. kom brwdgommen SpV 277.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ställa may have also been written as stælla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ställä J Buddes b 151.
  • ställir.
  • steller Mecht 113 ; STb 2: 568 (1491), 4: 10 (1504), 164 (1507). impf. stälte MP 4: 118, 196.
  • stält MP 4: 107. imperat. stel STb 2: 568 (1491)),
  • ställa sik , skicka sig, bete sig. säl är the här sik swa steller, oc sic swa ödhmiukar Mecht 113. ib 259. J Buddes b 151. " han hade sik swa illa skipat ok stält" MP 4: 107. hans, terede tich och stel tik wel som jach seer ath thu tik steller oc hauer STb 2: 568 (1491). - arta sig, teckna sig. STb 1: 336 (1482). " icke schal rogh. .. vthskypes, for än man seer, hure akeren sigh steller ib 4: 10 (1504). säther inghelundh then skanske rese aff, om winthren sig sa stella will" BSH 5: 134 (1506, H. Gadh). - Jfr be-, ut-ställa samt nödhstälter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back