Ställa

Old Swedish Dictionary - ställa

Meaning of Old Swedish word "ställa" (or stælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ställa Old Swedish word can mean:

ställa (stælla)
1) uppSTälla, ordna. the STelte swa thera schara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2173. 2) STälla, inrätta. hwar en som sith liffwerne swa ey STäller STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 128.
ställa (stælla)
3) part. pret. beSTraffad, förhållande sig, befinnande sig. see nu wincenius huru thin arme lykame är nu STeltir ST 98. " sa war thera mening oc wele STalt at konung criSTiern skulle fat riket alt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9143. - n. STäldt, beskaffadt. spordhe hwru mz henne wr STält STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 411. " illa är mz mik STält ib. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ställa may have also been written as stælla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ställa sik , skicka sig, bete sig. hwru siälen skal sik tha haffwa oc ställa Su 9. ib 112, 235, 243, 364. SO 222. jomfrun. .. stälte sik swa, at alle vndradhe oppa henna viisdom höwidzskhet, oc gudhelikhet Lg 3: 4. " ärleka oc höffwidzlika os ställande oc regerande" LfK 135. " ridderligha han siik tha stäte" RK 3. 1987. han. .. folde sin fader oc moder till gästabudit. oc stelte sigh ther wäll Di 89. - Jfr be-, umställa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back