Stämma

Old Swedish Dictionary - stämma

Meaning of Old Swedish word "stämma" (or stæmma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stämma (stæmma)
stämma, hejda, stanna, komma (ngt) att stanna. eldrin stodh som stämder ware Bil 429. - om rinnande vatten: stämma, dämma. bätra är stämma bäk en aa GO 38. ath the magho frälselika. .. vatuit aff träskiomen met grafning oc dikom thil qwärnena ledha stämpna oc täppa FH 3: 71 (1446). " thän huilken annars watn stämmer (genom fördäming leder) til sinna qwärn" LfK 153. - Bildl. at thässin himerikis välsignadha adhran. .. skulle ey stämpnas i litlom stadh älla rume äptir gudz foresyn wtspedde hon sik swq stora aa älla flodh. at all the hälgha kirkia gladdis af hänna ström KL 329. - om blod el. blodflöde: stämma. stämma blodh LB 9: 103. ib 2: 42. wardhir hon (betonica) stöth oc laghdh a saar tha stempir (för stempnir hon) blodh ib 3: 97. " stempna blod i saar ib 7: 56. pors stampet mz ätikia stämpner blod off näsu" ib 8: 43. ib 5: l81. stamper man henne (vägbreda) ok legger widh blodhrwna tha stämmis han ib 2: 48. ib 3: 79, 96. - om kräkning: stanna, hämma. thz stämpnir. .. spy ningh ib 4: 353. - om löst lif: stanna, stoppa. stämna lösan bwk LB 9: 104. lthe stämma lösan qwidh ib. thz stämmer rinnande qwid ib. ib 3: 102.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stämma may have also been written as stæmma

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • stämma.
  • stämpna.
  • stempna.
  • stämmer LfK 153 ; LB 9: 104.
  • stemmer ib 2: 42.
  • stämne ib 5: 81.
  • stämpnir ib 4: 353. stempnir ib 3: 96, 97, 102. stämpner ib (. 43. refl. stämmis ib 2: 48. stämpnes ib 3: 79.
  • stämder Bil 429 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛅᛘᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back