Stämma

Old Swedish Dictionary - stämma

Meaning of Old Swedish word "stämma" (or stæmma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stämma Old Swedish word can mean:

stämma (stæmma)
L.
stämma (stæmma)
1) stämmande, fördämning. Jfr stämmobordh. 2) förstoppning. fori stemmo Hästläked. i AS 137. LB 2: 68. läkedomber thom som haffua stempno, och bwndhne ärw i liiffwena ib 7: 79. dwgher hon (malva) för stemno ib 1432. ib 3: 107, 191. " colia thz är stämpna" ib 5: 292.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stämma may have also been written as stæmma

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stemma.
  • stemna.
  • stämpna.
  • stempna )
  • stämmebordh
  • stämpne- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛅᛘᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back