Stamn

Old Swedish Dictionary - stamn

Meaning of Old Swedish word "stamn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stamn
stam, stäf, uppåt böjd fortsättning af ett fartygs köl, främre el. bakre del af ett fartyg. marge otalike gylte stampna RK 1: 130. bord vid bord ok stamn vid stampn lagdo the ther bryggio läghe medhan ib 1469. " skipit hawir thre dele som är främbre stampin (provam) ok midhal delin ok äptre stampin (puppim)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 187. skipit. .. stötte vp a strandena mz främbre stamnenom KL 174. Bil 251, 575. äftre stammin syndir löstis aff bylghionna makt KL 175. - framstam. förstäf. konungh haniss han wändher sin sta mpn räth aath örehampn RK 3: 3296. - Jfr skip-, skipa-stamn.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • stampn staffn se framstamn -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᛘᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back