Stangisern

Old Swedish Dictionary - stangisern

Meaning of Old Swedish word "stangisern" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stangisern
? stångjärn. Skotteb 332 (1469). jtem !UDDA_TECKEN? skippund stanysern for ij mark iij penninge wäger oc akerlon til spika norreport ib 434 (1469-70, Kämn). ib.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -iserne )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚿᚵᛁᛋᚽᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back