Stänilse

Old Swedish Dictionary - stänilse

Meaning of Old Swedish word "stänilse" (or stænilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stänilse (stænilse)
1) stänkande, sprdidande. Jfr ivir-, sunder-stänkilse. 2) redskap hvarmed man stänker, stänkqvast, stänkborste. the äru like stänkilse (aspersorio) j heto vatne ther bränne ok smitta alla thom som thz stänke Bir 3: 135.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stänilse may have also been written as stænilse

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛅᚿᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back