Starker

Old Swedish Dictionary - starker

Meaning of Old Swedish word "starker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

starker
1) styRKa, kraft, stridsduglighet. " thän ädhla herran tröste vpa sin staRK" Bil 861. 2) styRKa, stridskrafter, krigsfolk. hertugen. .. sampnade sik. .. yffrid staRK RK 1: 671. - Jfr styRKer.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚱᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back