Starkhet

Old Swedish Dictionary - starkhet

Meaning of Old Swedish word "starkhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

starkhet Old Swedish word can mean:

starkhet
(dock gen. sing. med art.
starkhet
1) styrka, kfraft, kroppskraft; i sht med afs. på strid. han haffuer xij manna star[k]heit Vallius. 1850--54.">Di 15. for sökiä om iach haffuer nokon makt eller starkhet Va 19. bliffwir än mz mik samma starkhet j thenna dag til at stridha oc färdhas MB 2: 40. amazonum drötning. .. mz amazonum ij amzonia ther mätughast starkheet bära fore Allom lthem vnder himilin ära (cum ceteris amazonibus potenissimis ac forticoribus omnibus militibus qui Sub cælo Sunt) Al 4687. Vallius. 1850--54.">Di 230. MB 2: 113. 2) styrka i andligt hänseende. MB2: 298. Su 338.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -heet Al 46897.
  • starcketh Di 230. star[k]heit ib 15 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚱᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back