Stärkia

Old Swedish Dictionary - stärkia

Meaning of Old Swedish word "stärkia" (or stærkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stärkia Old Swedish word can mean:

stärkia (stærkia)
L.
stärkia (stærkia)
1) stärka, göra styg. styfva (med stärkelse). huru systrana skulu sik wakta ... . aff stärktom ällir pärssadom klädom Bir 5: l103. aff stärktom klädom oc persadhom ib. 2) stärka, styrka, befästa. gudz lagh skulo ökia oc stärkia gudz hedher MB 1: 481. han. .. stärkte thera tro MD 43. 3) styrka, uppmuntra. tha Alexander hafdhe them swa stärkt Al 3291.
stärkia (stærkia)
2) stärkas, blifva stark. sidhan israel begynnade att stärkias oc dogha MB 2: 46. - Jfr forstärkia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stärkia may have also been written as stærkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • stärka.
  • -ir. -te, -ter)
  • stärkia sik , stärka sig, hämta krafter, samala styrka. darius stärker sik aff ny Al 2533. " siik paa nya ath stärke" RK 3: 3878. - refl. stärkias, 1) blifva fast; lägga sig. om vattendrag som tillfryser. thet wil lfrysa och wndith sterkis BSH 5: 157 (1507). " medhen swndith will stärkas ib. "

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛅᚱᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back