Starkleker

Old Swedish Dictionary - starkleker

Meaning of Old Swedish word "starkleker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

starkleker
1) styrka, kraft. kroppskraft. mz vnDirsamlicom starKLek opreeff hon mz sinom handom ena andra dör KL 326. " skal aldre bidha nakath mäghin eller starKLeker i thinom lhandom" MB 1: 428. " än alle män hafdhe iämnir wordhit födde at mykilikhet oc starKLek ib 100. hafwin ey stora hästa oc dyra vtan matelica j starKLek ok värdhe" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 260. MP 1: 28. KLemming. 1844.">Fl 948. Di 123. - stridsduglighet, tapperhet. julianus giordhe han til riddara for sins starKLeKS skuld Bil 609. MB 1: 266. 2) styrka, makt, öfvermakt. rädz änkte teridacij starKLeek KLemming. 1860.">Gr 287. 3) styrka el. kraft i andligt hänseende. är thera handa huxens starKLeker (fortitudo) thön dyhd, ther hård ok gen wärdlik ting må medh skiälum thula. ok säghia suä wise mästara, at starKLeker huxens är ten dyghd ther skudha ok thul uädha ok genwärdo, ok må thula lankt aruodhe vtan allan reddugha KS 19 (47, 20). the äru fira dyghde ther manne styre til at liua vislika, thz är forhuxan, starKLekr, hofsämi ok retvisa ib 20 (50, 22). - Jfr styrKLeker.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -leeker: -leek Fl 948 (nom.) ; Gr 287 (ack.); Di 123 (ack.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚱᚴᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back